Η συστοιχία αιολικών πάρκων στον Καφηρέα στην Ελλάδα βραβεύτηκε για τις αειφορικές του πρακτικές

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Κυκλική οικονομία και περιβαλλοντική προστασία

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) είναι μία μη κυβερνητική  περιβαλλοντική οργάνωση με 25ετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων με αντικείμενο τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και του περιβάλλοντος.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) ιδρύθηκε το 1990 με συγκεκριμένο όραμα: να προωθηθούν οι δραστηριότητες πρόληψης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης καθώς και δράσεις και πολιτικές που στηρίζουν την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να βελτιωθούν τα ποσοστά απόδοσης ανακύκλωσης και να ενθαρρυνθούν οι βέλτιστες πρακτικές, η Ecorec ξεκίνησε την φιλόδοξη πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου ECO-Circular Economy.

Η συνολική οργάνωση και λειτουργία αφορά στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεδομένων διαχείρισης βιώσιμων αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και στην παρακολούθηση των Διεθνών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Διαχείριση Αποβλήτων.