Ελλάς

Η Enel Green Power είναι παρούσα στην Ελλάδα με έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος περίπου 307 MW, αξιοποιώντας αιολικές, ηλιακές και υδροηλεκτρικές πηγές ενέργειας. Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας ενσωματώνονται στη στρατηγική της Enel Green Power Hellas

άρθρα

Greece

Η συστοιχία αιολικών πάρκων στον Καφηρέα στην Ελλάδα βραβεύτηκε για τις αειφορικές του πρακτικές

Renewables

Eλλάδα: H Enel Green Power στην κορυφή της βιωσιμότητας

Greece

Ελλάδα: στο Σχολείο Καθαρής Ενέργειας με την Enel Green Power

Επικοινωνία