Ελλάς

Η Enel Green Power είναι παρούσα στην Ελλάδα με έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος περίπου 307 MW, αξιοποιώντας αιολικές, ηλιακές και υδροηλεκτρικές πηγές ενέργειας. Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας ενσωματώνονται στη στρατηγική της Enel Green Power Hellas

άρθρα

Greece

Αναδάσωση, το έργο της Enel Green Power στην Ελλάδα

Επικοινωνία