Ελλάδα: στο Σχολείο Καθαρής Ενέργειας με την Enel Green Power

που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2017

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το αιoλικό πάρκο Παναγία Σουμελά, στη Βόρεια Ελλάδα, φιλοξένησε μια ομάδα μαθητών και δασκάλους από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενοι από τεχνικούς και χειριστές της EGP, για να ενημερωθουν για την τεχνολογία που μετατρέπει τον άνεμο σε καθαρή ενέργεια

Στις 26 Απριλίου, μια ομάδα 24 μαθητών από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από δύο δασκάλους του σχολείου, επισκέφθηκε το αιολικό πάρκο Παναγία Σουμελά, της Enel Green Power Hellas με εγκατεστημένη ισχύ 14 MW.

Η επίσκεψη στο αιολικό πάρκο της Κεντρικής Μακεδονίας,  στη Βόρεια Ελλάδα που διοργάνωσε το Τμήμα Επικοινωνιας της EGPH, που σχεδίασε την επίσκεψη εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της ομάδας των μαθητών και των εκπαιδευτικών ενώ τους παρείχε πληροφοριακό υλικό για την επίσκεψη στο πάρκο.

“Η πρωτοβουλία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος του σχολείου “Περιβάλλον και Γεωργία", εδραίωσε τη συνεργασία μεταξύ της EGP και του σχολείου, το οποίο είχε ήδη συνεργαστεί και πέρυσι μέσω ομάδας μαθητών που επισκέφτηκε το αιολικό μας πάρκο”

Οι τεχνικοί και οι χειριστές της Enel Green Power ξενάγησαν την ομάδα από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, εξηγώντας τις λειτουργίες του πάρκου και συνόδευσαν τους μαθητές μέσα στις ανεμογεννήτριες για να δουν την τεχνολογία από κοντά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Enel Green Power Hellas το οποίο ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζουμε στις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω της συμμετοχής και του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες που ζουν κοντά στα έργα μας.

“Η Enel Green Power είναι παρούσα στην Ελλάδα με έργα στις κύριες τεχνολογίες για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 307 MW”

Όσον αφορά στην αιολική ενέργεια, πέραν του αιολικού πάρκου Παναγία Σουμελά, διαχειριζόμαστε εγκαταστάσεις συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 200MW , που βρίσκονται κυρίως στη Θράκη, αλλά και στη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στη χώρα επίσης λειτουργούν μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα και στη Θεσσαλία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 20 MW. Στον φωτοβολταϊκό τομέα, η EGP στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 87 MW εγκατεστημένης ισχύος.

  • Greece
  • Wind
  • Renewables