• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πελατών είναι καθοριστική για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πελατών είναι καθοριστική για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης

Από τον Απόστολο Πάνο - Επικεφαλή Διαχείρισης Ενέργειας, της εταιρείας Enel Green Power Hellas
{{ item.title }}
{{ item.content }}

Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε προϊόντα υποβαθμίζει συστηματικά τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Πράγματι, τα περισσότερα προϊόντα που θεωρούμε δεδομένα, ως δυτική κοινωνία - όπως οι μπαταρίες, τα ρούχα, το λάδι, το κρέας, τα πλαστικά - δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να τα αγοράσουμε εάν οι τιμές τους διαμορφώνονταν έτσι ώστε να ενσωματώνουν το πραγματικό περιβαλλοντικό και εργασιακό τους κόστος. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να στραφούμε σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο ενεργειακός τομέας ηγείται αυτής της ριζικής αλλαγής. Ζούμε  στην εποχή της λεγόμενης «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», με την εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση, που επιταχύνεται λόγω της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, την κλιματική πρόκληση και τη ραγδαία  αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσθέτοντας επίσης τη μεγάλη πρόκληση του εξηλεκτρισμού  του τομέα μεταφορών. Χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους και να αυξήσουν θεαματικά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μίγμα της παραγωγής τους.

Τη δεκαετία μεταξύ του 2009 και του 2018, η Ελλάδα επλήγη από τη μεγαλύτερη ύφεση οποιασδήποτε προηγμένης δυτικής οικονομίας μέχρι σήμερα - αλλά τώρα ανακάμπτει από την κρίση, επιδεικνύοντας δυναμική και προοπτική ανάπτυξης. Ο κύριος πυλώνας αυτής της ανάκαμψης είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα, σύμφωνα με την ισχυρή δέσμευση για πλήρη απαλλαγή του μίγματος παραγωγής από τις  τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας έως το 2028. Ο Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός επηρεάζεται από πολλούς τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες και έχει επιπτώσεις σε εθνικά θέματα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις περιβαλλοντικές πολιτικές, στις διασυνδέσεις/την ασφάλεια των δικτύων, καθώς και στην εθνική οικονομία και ανταγωνιστικότητα.

Για παράδειγμα, το επικείμενο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής - ο λιγνίτης μέχρι πρόσφατα ήταν το κυρίαρχο καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - απαιτεί προηγουμένως την εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης χωρητικότητας, οι οποίες θα είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως, οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δυστυχώς, δεν τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο: υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί, ειδικά λόγω των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας αλλά και των περιορισμών του δικτύου διανομής και του συστήματος μεταφοράς. Αυτά τα περίπλοκα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν, προκειμένου να αξιοποιηθεί το μεγάλο δυναμικό των φυσικών πόρων - κυρίως του ήλιου και του ανέμου - που διαθέτει η χώρα μας  ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής και ομαλή μετάβαση σε μια βιώσιμη και πράσινη  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ηγετικός ρόλος στην Ελλάδα

Η Enel Green Power διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εν λόγω ενεργειακή μετάβαση - στην πραγματικότητα, ηγείται εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια με ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών, ηλιακών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής περίπου 464 MW συνολικά, το οποίο σχεδιάζει να επεκτείνει τα επόμενα χρόνια. Η κύρια πρόκληση για την εταιρεία, καθώς και για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  εν γένει, είναι το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα βγαίνουν πλέον από το ευνοϊκό πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής υποστήριξης, όπως τα Feed-in Tariffs ή Feed-in Premiums και πρέπει να ανταγωνιστούν τη συμβατική παραγωγή σε μια προσφάτως ελεύθερη αγορά ενέργειας.

Σε πιο προηγμένες αγορές, όπου δίνεται η δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές - και παρέχονται περισσότερα κίνητρα - να συμμετέχουν ενεργά και να επιλέγουν την πηγή της ενέργειας που χρησιμοποιούν, οι εταιρικές συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Corporate Power Purchase Agreements - CPPAs) συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο, προκειμένου να καταστεί η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ανταγωνιστική και ελκυστική. Αλλά ποια είναι η κατάσταση και ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η αγορά ενέργειας δεν είναι πλήρως απελευθερωμένη και οι τελικοί καταναλωτές έχουν μικρότερο ενδιαφέρον και γνώση για τον ενεργειακό τομέα; Τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί για να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το πλαίσιο;

Η απάντηση έγκειται στην ικανότητά μας να διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τα καταναλωτικά προφίλ των πελατών μας. Πράγματι, αυτή την στρατηγική ακολουθήσαμε στην Enel Green Power στην Ελλάδα εξασφαλίζοντας συμφωνίες για την παροχή εγγυήσεων προέλευσης (Guarantees of Origin) που θα διασφαλίσουν ότι η κάλυψη του 100% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των Hellenic Cables και της Lamda Hellix προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εν λόγω δύο εταιρείες δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Η εταιρεία Hellenic Cables μπορεί σε ορισμένους να φαίνεται αμφιλεγόμενη επιλογή, καθώς η επιχείρηση κατασκευής καλωδίων αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή βαριά βιομηχανία. Η Lamda Hellix, από την άλλη πλευρά, δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων (data centers), ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους στην Ελλάδα. Και οι δύο πελάτες, μας δίνουν τη δυνατότητα να επισημάνουμε την πραγματική ανάγκη αλλαγής στον τρόπο που καταναλώνουμε ενέργεια, καθετοποιημένα, σε  όλη τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και τελικής κατανάλωσης.

 

Εγγυήσεις Προέλευσης

Οι εγγυήσεις προέλευσης είναι το μόνο καθορισμένο εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

  • Είναι πράσινες ετικέτες ή ιχνηλάτες (trackers) που εγγυώνται ότι μια συγκεκριμένη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη με βιώσιμο τρόπο.
  • Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας όταν μια εταιρεία αγοράζει εγγύηση προέλευσης στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης που παρέχεται για την ηλεκτρική ενέργεια που έλαβε ή κατανάλωσε, η εγγύηση προέλευσης διαγράφεται από ένα ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο.
  • Αυτό το ενιαίο, τυποποιημένο σύστημα επιτρέπει την καταγραφή της ιδιοκτησίας, την εξακρίβωση απαιτήσεων και τη διασφάλιση ότι η εγγύηση προέλευσης πωλείται μόνο μία φορά και δεν χρησιμοποιείται ποτέ δύο φορές.
  • Είναι σαφές ότι η εγγύηση προέλευσης μπορεί να θεωρηθεί ως τρόπος εισαγωγής των εταιρικών συμβάσεων αγοράς (CPPAs) για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά:
  • Μπορούν να θεωρηθούν ως Δούρειος Ίππος που θα δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, μέσω της ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και της γνώσης.
  • Έτσι, η αγορά εγγυήσεων προέλευσης στοχεύει στην προώθηση και στην ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από οικονομική άποψη, αλλά και στην υποστήριξη όσων θέλουν να αλλάξουν το καταναλωτικό προφίλ ενέργειάς τους και να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

 

Ο ρόλος του καταναλωτή

Η γνώση και το ενδιαφέρον των πελατών σχετικά με την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενέργεια αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και απαιτούν αυξημένη διαφάνεια από τις εταιρείες και να κάνουν πιο σαφές και ξεκάθαρο ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία και απέναντι στην κλιματική πρόκληση. Εκείνοι που θα αποδειχθούν ικανοί να ενστερνιστούν μια νέα κουλτούρα - στην οποία οι πελάτες συμμετέχουν και είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες παραγωγής, διανομής και εμπορικής προώθησης - και εκείνοι που θα επιδείξουν ισχυρή αποφασιστικότητα να αποδεικνύουν συνεχώς την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους θα καταστούν ηγέτες στον τομέα της ενέργειας. Το βασικό είναι να προσφέρουν προτάσεις που θα εστιάζουν στη συμφέρουσα τιμή και σε μια κοινή λογική προσέγγιση για την πράσινη και ψηφιακή τους μετάβαση.

Η Enel Green Power συνδυάζει τον ρόλο της στον ενεργειακό τομέα με τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργήσει ένα μέλλον που θα τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας παράλληλα την ύψιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής φτώχειας, για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με διαφάνεια, αξιοπιστία, καινοτομία και προνοητικότητα ως εταιρικές μας αξίες, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην επιχείρησή μας, αλλά και στον κόσμο μας. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ζακ-Υβ Κουστώ, «Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.»

Contact Us

Our commercial team will support your enterprise

*required
Data entered is not valid
*required
Data entered is not valid
*required
Data entered is not valid
*required
Data entered is not valid
{{value.length}}/{{content.max}}
{{content.errorMessage}}
{{content.helpText}}

Clicking submit implies acceptance of the terms of the Legal Notice and confirm that you have read the Privacy Policy.

{{formError.errorMessage}}

Related content