• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
4 min.

Η πράσινη οικονομία δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης

18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από την πράσινη οικονομία έως το 2030. Αυτές περιλαμβάνουν υπεύθυνους διαχείρισης ενέργειας, επιστήμονες στον κλάδο των δεδομένων και υπεύθυνους ανάπτυξης στρατηγικής υπολογιστικού νέφους. Νέες ευκαιρίες στην Ιταλία και την Αφρική, με την υποστήριξη της EGP για την κατάρτιση νέων ταλέντων.

{{ item.title }}
{{ item.content }}

Η ενεργειακή μετάβαση προς την ανανεώσιμη ενέργεια αλλάζει τον κόσμο της εργασίας, δημιουργώντας την ανάγκη για νέους τύπους επαγγελματιών και προφέροντας πρωτόγνωρες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το 2017, σύμφωνα με την έκθεση Ανανεώσιμη ενέργεια και θέσεις εργασίας 2018 του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA), 10,3 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, 5,3% περισσότεροι από πέρυσι, απασχολούνταν σε πράσινες θέσεις εργασίας. Την επόμενη δεκαετία, αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί σε 18 εκατομμύρια παγκοσμίως. Πρόκειται για το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω της πράσινης οικονομίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της έκθεσης World Employment Social Outlook 2018 (Παγκόσμιες Κοινωνικές Προοπτικές για την Απασχόληση 2018) που εκπονήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Με αυτά τα δεδομένα, η επιχείρηση της Enel Green Power δίνει έμφαση στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων στις 29 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.
 

Βιωσιμότητα, καινοτομία και ανάπτυξη

Η πληθώρα φυσικών πόρων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τα σταθερά κανονιστικά πλαίσια έχουν οδηγήσει σε πτώση του κόστους της ανανεώσιμης ενέργειας, προς όφελος των εργαζομένων του σήμερα και του αύριο, οι οποίοι διαβλέπουν εξαιρετικές επαγγελματικές ευκαιρίες στη βιωσιμότητα.

Ορισμένες από αυτές τις νέες πράσινες θέσεις εργασίας αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και τον σχεδιασμό, όπως είναι οι υπεύθυνοι διαχείρισης ενέργειας, οι οποίοι εντοπίζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, και οι υπεύθυνοι διαχείρισης εγκαταστάσεων, οι οποίοι επιβλέπουν και οργανώνουν τις καθημερινές λειτουργίες σε εργοστάσια παραγωγής.

Το μέλλον θα εξαρτηθεί επίσης από την ψηφιοποίηση και τα μαζικά δεδομένα, τα οποία έχουν επεκτείνει το πεδίο δραστηριοτήτων και επιτρέπουν την αύξηση της επιχειρησιακής απόδοσης μέσω της μείωσης του κόστους και του χρόνου.

Ο ρόλος των επιστημόνων στον τομέα των δεδομένων αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθημερινά, λαμβανομένου υπόψη ότι οι εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο στα μαζικά δεδομένα, τις τεχνολογίες αναλυτικής και υπολογιστικού νέφους, τον αυτοματισμό και τη μηχανική μάθηση για τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης στρατηγικής υπολογιστικού νέφους (cloud architect) βοηθά στη διαχείριση της διαδικασίας εταιρικού ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους που προσαρμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αναπτυξιακές ανάγκες μιας επιχείρησης.
 

Ραντεβού με το μέλλον της ενέργειας στην Ιταλία και την Αφρική

Η Ιταλία κατέχει ηγετική θέση στις πράσινες θέσεις εργασίας. Προσφέρει πολλές ευκαιρίες για νέους ανθρώπους που προετοιμάζονται για τον κόσμο της εργασίας.

Η τελευταία έκθεση GreenItaly Report του 2018, την οποία εξέδωσε το ίδρυμα Symbola e Unioncamere, προέβλεψε ανάπτυξη 10% για όλα τα πράσινα επαγγέλματα, ποσοστό το οποίο αυξάνεται στο 15% ειδικά για τη βιομηχανία.

Στην Ιταλία, η Enel Green Power διαχειρίζεται πάνω από 500 υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα περισσότερα κατασκευασμένα τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, όταν η υδροηλεκτρική ενέργεια ήταν ένας από τους παράγοντες οικονομικής άνθισης.

Κατά τα 50 χρόνια λειτουργίας των φραγμάτων μας, έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον μας για καινοτόμες διαδικασίες διαχείρισης, στρεφόμενοι στην προενεργή και προγνωστική συντήρηση, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και ασφάλειας στα εργοστάσια.

Στις 19 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα Aula Magna της Σχολής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, θα λάβει χώρα η πρώτη Ανοικτή Ημέρα για τα Φράγματα 2019. Θα είναι ένα σεμινάριο για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση έργων φραγμάτων υπό την οργάνωση της Ιταλικής Εθνικής Επιτροπής για Μεγάλα Φράγματα (ITCOLD), του Φόρουμ Νέων Μηχανικών (YEF), του Τμήματος Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Χημικής Μηχανολογίας, Περιβαλλοντικής Μηχανολογίας και Μηχανολογίας Υλικών (DICAM) και της Εταιρείας Μηχανικών της Επαρχίας της Μπολόνια, με τη συμμετοχή της Enel Green Power.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για την παρουσίαση σε αποφοίτους και σπουδαστές μηχανολογίας θεμάτων που άπτονται του κλάδου της υδροηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι ο σχεδιασμός νέων φραγμάτων, οι εποπτικές δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Φραγμάτων, η υπεύθυνη μηχανική, οι καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης φραγμάτων και ταμιευτήρων, οι σεισμικοί έλεγχοι και οι υδρολογικές επανεκτιμήσεις.

Στην Αφρική, επίσης, η EGP έχει δεσμευτεί για την εκπαίδευση νέων ταλέντων, μέσω του σχεδίου Open Africa Power. Η δεύτερη έκδοση του σχεδίου άρχισε τον Ιανουάριο στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ηγετών στον ενεργειακό τομέα στην ήπειρο αυτή, με την παροχή κατάρτισης υψηλού επιπέδου στους αποφοίτους και με τον συνδυασμό κάθετων επιστημονικών γνώσεων στο πεδίο της ενέργειας, από τεχνικά και κανονιστικά ζητήματα έως πιο αυστηρά επιχειρησιακά ζητήματα.

Η Enel Green Power προσφέρει την πράσινη ενέργειά της σε όλον τον κόσμο και έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό για την προώθηση της πράσινης οικονομίας, ενός νέου παραδείγματος ανάπτυξης που βασίζεται στη στενή σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

Αυτή η δέσμευση συνοδεύεται από τεχνολογική καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακή απόδοση και συμβολή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.